Stworzyliśmy interaktywny przewodnik po Polskiej branży postprodukcji audiowizualnej

Znajdziesz w nim profesjonalne, kreatywne i otwarte na nowe współprace firmy zajmujące się postprodukcją obrazu, przekrój aktualnej wiedzy na temat innowacyjności i kierunków rozwoju polskiej branży a także użyteczne informacje o rynku postprodukcyjnym, w tym o zachętach finansowych dla producentów, koproducentów, freelancerów i przedsiębiorców związanych z projektami audiowizualnymi.

Mamy nadzieję, że ten katalog będzie stanowił zaproszenie do wymiany wiedzy, budowania relacji oraz nawiązywania nowych współprac krajowych i zagranicznych. Przed-stawione tu firmy podzieliły się z nami infor-macjami o swoich najciekawszych projektach, doświadczeniu we współpracy międzynarodo-wej, zakresie oferowanych usług i planowanych kierunkach rozwoju.